عفونت گوش میانی در کودکان، ناشی از چیست؟

تقریبا همه ما در طول عمرمان حداقل یک بار دچار بیماری در گوش می‌شویم. آسیب‌های رسیده به گوش ممکن است بر اثر ورود میکروب به گوش، دستکاری‌ها و حتی ضربات محکم به آن باشد. هر یک از این عوامل با نشانه‌های خاص خود همراهند. صدمات گوش بسیار گسترده‌اند، برای آشنایی مردم با آنها، سیب گفت‌و‌گویی […]