گریه شبانه کودکان، راه کنترل کردن

یک روانپزشک با اشاره به اینکه والدین باید سعی کنند علت گریه شبانه کودک را متوجه شوند، گفت: گریه مداوم همراه با جیغ‌های بلند یا گریه آهسته و پر از ناله، نشان دهنده درد یا ناراحتی بچه است و اگر کودک این‌گونه می‌گرید باید به پزشک مراجعه کرد. دکتر مهدی قاسمی، درباره کنترل گریه شبانه […]