رفتار با لجبازی کودکان، چگونه؟

مرتضی مشایخی، کار‌شناس ارشد روان‌شناسی بالینی  با بیان اینکه در برخورد با لجبازی کودکان باید به شرایط سنی و سلامت آنان توجه کرد، افزود: تا زمانی که رفتار لجبازی در کودکان بیش از حد و آسیب زا نباشد، رفتاری کاملا طبیعی است و در صورتی که لجبازی همراه با رفتارهای شدید و طولانی از قبیل […]