نق زدن کودکان، راه‌هایی برای متوقف کردنش

گریه کردن و نالیدن یک راه تضمین شده برای مجبور کردن والدین است تا به آنها نزدیک شوند به سختی می توان فهمید کودکان برای نق زدن از چه کلماتی استفاده می کنند و چه وقت نق نت می کنند یا برای چه چیزی نق می زنند (این لحنی از صدا به همراه غر زدن […]