علت کودک ازاری در ایران، چیست؟

محمدحسن قائدی‌ها، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص فیلم منتشر شده از دانش آموز اصفهانی، در شبکه های مجازی گفت: این اتفاق یک شوخی بوده است و به دنبال بی تدبیری و در اوج بی فکری ناظم مدرسه اتفاق افتاده است. انتشار فیلمی از یک دانش آموز دبستانی در اصفهان با واکنش بسیار […]