شرایط مکانی و فیزیکی محل مطالعه

الف)شرایط مطالعه کننده: برخی از نکات مهمی که شخص مطالعه کننده باید به آن توجه کند عبارتند از: ۱- تعیین دقیق هدف و انگیزه کافی و لازم از مطالعه. ۲- وضعیت بدنی صحیح در هنگام مطالعه و قبل و بعد از آن. ۳- تصویر ذهنی مثبت از خود ۴- ساختن تکیه گاههای ذهنی مناسب وتداعی […]