علت پوکی استخوان، اگر نگران کودکتان هستید

یک پنجم وزن بدن را استخوا‌ن ها تشکیل می دهند اگرچه سبک‌اند و به راحتی خم و راست می‌شوند اما بسیار قوی و محکم هستند و عناصری از قبیل کلسیم، فسفر،‌ آب و پروتئین در آنها وجود دارد که عناصر مهم تشکیل استخوان هستند. استحکام و سلامت استخوان هادکتر منوچهر وحید متخصص ارتوپد درباره استخوان […]