پرورش خلاقیت در کودکان، توصیه های عالی

روش‌های پرورش خلاقیت بسیار زیاد هستند و برای پرورش آن در کودکان باید هر یک از روش‌ها را با علاقه با آنها تمرین کرد. ۱- سیالی  یعنی اینکه برای کودک یک مساله یا یک موضوع طرح کنیم و کودک بتواند برای آن موضوع راه‌حل‌های بیشتری بگوید – سیالی یعنی روان بودن فکر- که البته سیالی […]