پرفشاری خون در کودکان، تشخیص و درمان

ما معمولا تصور می‌کنیم که پرفشاری خون مشکلی است که تنها اختصاص به بزرگسالان دارد اما در حقیقت این حالت می‌تواند فرد را در هر مرحله سنی حتی در دوران شیرخواری گرفتار کند. حدود ۵ نفر از هر صد کودک، فشار خونی بالاتر از حد طبیعی دارند، در حالی که تنها یک درصد آنان از […]