نحوه برخورد با اشتباهات کودکان

شاید شما هم با این موقعیت برخورد کرده باشید که کودک شما کار اشتباهی را انجام دهد و بعد چون کسی شاهد آن نبوده از قبول مسوولیت کاری که کرده شانه خالی کند و حتی به دروغ بگوید که آن را انجام نداده است.  خیلی از مواقع والدین مطمئن هستند که کودک‌شان مقصر موضوع یا […]