بازی های رایانه ای مناسب کودکان، کدامند؟

تبیان :این بازی های مهیج و پرجاذبه ساعت ها کودک و نوجوان ما را در مقابل صفحه نمایشگر قرار می دهد و او را از دنیای واقعیات به عالم تخیلات فرو می برد. اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که پدر و مادر چه وظیفه ای در انتخاب درست بازی […]