کمک هزینه کودک در کانادا، بد نیست بدانید

مؤسسه مهاجرتی گنجی: در کشور کانادا به فرزندان زیر ۱۸ سال، کمک هزینه ای را به صورت ماهیانه پرداخت می نمایند. کلیه افراد مقیم کانادا و مهاجرین، بلافاصله بعد از ورود به کانادا می توانند برای دریافت این کمک هزینه اقدام نمایند. کانادا به خاطر نگهداری از بچه خودتان در خانه خودتان به شما حقوق […]