تنها خوابیدن کودک، چرا می‌ترسد؟

برخی اطفال از تنها خوابیدن در اتاق خود ترس و واهمه دارند. وحشت و هول و هراس این کودکان چه زمینه ای دارد؟ برخی تخیلات و افکار و رویاهای ترسناک آرامش را از خواب آن ها میگیرند البته همراهی با وی تا لحظه خواب و داستان خواندن و ترانه های کودکانه گذاشتن تاحدودی از این […]