علل ترس در کودکان، چیست؟

ترس و اضطراب ایجاد شده در کودکان باعث وابستگی شدید به والدین می‌شود به نحوی که کودک تنها نمی‌خوابد و از والدین جدا نمی‌شود. حتی دستشویی رفتنش نیز باید همراه داشته باشد و … دکتر فاطمه سعیدی: واژه ترس ابتدا به ساکن در کودکان مفهومی ندارد مگر اینکه بدلیل مسایل محیطی ترس در کودک ایجاد […]