ضرورت مسواک زدن برای کودکان

وضعیت دندان ها در کودکان بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر نوع تغذیه و مسواک زدن و نخ دندان، میزان فلوراید آب آشامیدنی هم مسئله مهمی می باشد.در کودکان، دندان باید به محض اینکه رشد می کند، تمیز شود. زمانی که اولین دندان ها ظاهر می شود، یک پارچه نرم که دور انگشتان شما پیچیده […]