درمان سوگ در کودکان، چند توصیه

یک روانشناس با اشاره به اینکه تحت هیچ شرایطی نباید مرگ عزیزی را از کودک پنهان کرد، گفت: مراحل سوگ در کودکان شامل انکار و شوک، اعتراض همراه با پرخاشگری، بی قراری، احساس تنهایی و آرامش و سازمان دهی مجدد است. دکتر سعید رحیمی، درباره سوگ در کودکان اظهار کرد: سوگ واکنشی است که کودک […]