تاثیر موسیقی بر کودکان، تغییراتی که اعمال می شود

طبق تحقیقاتی که امروزه انجام شده ثابت شده است که موسیقی می تواند نقش مثبتی بر سلامت روح و روان انسان ها داشته باشد. آیا این تاثیرات برای کودکان هم نیز هست؟ موسیقی تا چه حد می تواند بر ذهن و گسترش توانایی های کودک تاثیر داشته باشد؟ از چه زمانی کودک با موسیقی آشنا […]