استفاده کودکان از موبایل، چگونه مدیریت کنیم؟

چگونه کودکانی که تلفن همراه دارند را مدیریت کنیم؟ اگر فرزند شما تلفن همراه دارد، آیا شما به عنوان پدر یا مادر باید آن را کنترل کنید؟ پاسخ مثبت است! درست است که کودک تلفن همراه را جزئی از دارایی شخصی خود می‌داند، اما شما باید به او توضیح دهید که از این وسیله باید […]