اینستاگرام مهرانگیز شکوری، من در کودکی ام مانده ام

پارس مداد، گروه رسانه های اجتماعی: مهر انگیز شکوری مجری تلویزیون با انتشار عکسی از دوران کودکی اش از دوران خوب بچگی و مادر داشتن نوشته است.  او در این متن با احساس نوشته است:« مادر عزیزم دقیقا نوزده سال پیش از داشتنت محروم شدیم و خداوند تاریخ هشتم بهمن ماه رو برای ما یک […]