لجبازی کودک با والدین، بهترین راه درمان

یک روانپزشک عنوان کرد: نافرمانی یا لجبازی کودکان از رفتارهای شایع است که منجر به مراجعه و شکایت بسیاری از والدین به روانپزشکان شده است. اصلاح رفتار والدین و تغییر در نحوه برخورد با کودک، مهمترین راه درمان این اختلال محسوب می‌شود. منبع : niniha [ad_2]