اختلال در خواب کودکان، ناشی از چیست؟

 ایجاد اختلال در خواب اگر فرزند شما تلفن همراه شخصی داشته باشد، به احتمال خیلی زیاد پیش از خواب و در رختخواب مشغول کار با آن خواهد بود. به نظر شما، آیا چنین کودک یا نوجوانی می‌تواند شب سر ساعت مقرر بخوابد یا حواس او به تلفن همراهش و انتقال و دریافت پیام از دوستانش […]