خصوصیات فرزند اول، چیست؟

فرزند اول خانواده چه ویژگی های رفتاری و اخلاقی دارد می خواهیم به ویژگی های روحی آن ها در ادامه این مطلب اشاره کنیم محققین دریافتند فرزند اول خانواده غالبا باهوش تر و فعال تر از دیگر فرزندان است مهارت‌های فکری وی بیشتر از دیگر فرزندان در خانواده است .اگر فرزند دوم یا کوچک‌تر خانواده […]

حق انتخاب در کودکان، دست و بالشان را نبندید

کودکان با احساس مسئولیت ذاتی به دنیا نمی‌آیند و در یک دوره سنی معین نیز آن را خودبه خود کسب نمی‌کنند. احساس مسئولیت، به تدریج و پس از سال‌های طولانی بدست می‌آید و این مستلزم اجرای روزانه ی تمرین قضاوت و انتخاب، در موقعیت‌های مناسب و با توجه به سن و قدرت درک کودک است. […]