پای پرانتزی چگونه است؟

برای پاهای یک کودک، کاملا عادی ست که پرانتزی به نظر برسند، بنابراین اگر با انگشتان رو به جلو و مچ های متصل به هم بایستد، زانوهایش به هم نخواهند خورد. کودکان به خاطر موقعیتشان در رحم، با پاهای پرانتزی به دنیا می آیند. احتمالا شما، بیشتر وقتی کودکان شروع به ایستادن و راه رفتن […]

روانشناسی کودکان پسر، تولد تا شش سالگی

اولین مرحلۀ رشد پسران از زمان تولد تا شش سالگی است؛ یعنی سنینی که پسر بیشتر متعلق به مادرش است. او پسر مادر است، حتی اگر پدرش نقش مهمی را در این مرحله ایفا کند. در این مرحله، هدف آن است که عشق و حس امنیت بالایی را به او بدهیم و تجربه‌ای گرم و […]