مشکلات شنوایی در کودکان، راه‌های پیشگیری و درمان

ناراحتی شنوایی در کودکان ، باعث مشکلات روحی ، عاطفی و آموزشی آنان می شود . به علاوه حرف زدن کودک نیز با مشکل روبه رو می شود . به همین دلیل ، بیشتر کسانی که ناشنوا هستند ،‌ناگویا هم می شوند. اگر دلیل هایی را که ناشنوایی را به وجود می آورند بشناسید ، […]