اهمیت کتابخانه در مدرسه، غذای روح به خوردشان بدهید!

هر مدرسه‌ باید‌ یک کتابخانه داشـته‌ باشد تا دانش‌آموزان بتوانند با مراجعه به‌ آن فرصت دریافت و مطالعۀ کتاب‌های سودمند‌ و سازنده‌ را‌ بدست‌ آورند و مسئولیت ادارۀ کـتابخانه، به عهده‌ مـربی امور تربیتی است محل‌ کتابخانه‌ نیز‌ باید‌ مناسب و تمیز باشد و دارای کـتابهای مـتنوع و آموزنده باشد. زیرا کتاب غذای روح است […]

برنامه درسی ایام نوروز، می شه آنتراکت بدید؟

بی شک دانش آموزان بعد از گذراندن ۶ ماه درس خواندن و مدرسه رفتن، دوست دارند که در تعطیلات عید استراحت کامل داشته باشند و از درس خواندن دور باشند. ولی این حالت ممکن است که افت تحصیلی را برای آن ها ایجاد کند. در تعطیلات عید نیاز به ایجاد یک برنامه مناسب است که […]