پیشگیری از اعتیاد در کودکان، آموزش های لازم

پزشکان: برخی کودکان دوم تا پنجم دبستان و جمعی از دانش آموزن مقاطع راهنمایی و دبیرستان، کتاب‌هایی را مطالعه می‌کنند، که محتوای آن پیشگیری از اعتیاد است. این کتاب‌ها را ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش و مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به […]