مشکلات خواب کودکان، چند پرسش و پاسخ

این مطلب پرسش و پاسخ در مورد مشکلات خواب کودکان است. با ما همراه باشید. پرسش: چطور می توان از مشکلات خواب کودکان پیشگیری کرد؟ پاسخ:  بیشتر مادران بدون توجه به رفتار خود با کودک و چگونگی محیط داخلی کودک، از پزشک درخواست داروی خواب می کنند. اگر پزشک تمام جریان روز و شب کودک […]