بازی های خلاق در کودکان، قدرتشان را دست کم نگیرید

بچه ها قدرت خیال پردازی و شکل سازی فوق العاده ای دارند، اگر و اگر بتوانند شکل های ذهنی شان را با کاغذ و چسب و رنگ و چوب و پارچه و هر چیز دیگر، تبدیل به واقعیت کنند. بچه ها بهترین هنرمندان جهان و مهمترین ایده پردازان دوران هستند. یادداشت معرفی بازی های خانگی […]