درمان کج خلقی کودکان، چهار روش موثر

کج خلقی‌های کودکان گاهی اوقات تبدیل به معضل شده و به طور کل، زندگی و روابط خانواده را دچار اختلال می‌کند. حتی در این‌گونه مواقع، والدین ممکن است مضطرب شوند و نتوانند احساسات خود را کنترل کنند. کارشناسان تربیتی معمولا از والدین می‌خواهند هنگام کج خلقی کودکان، به سرعت واکنش مناسب نشان دهند. محققان دانشگاه […]