اهمیت رعایت بهداشت در کودکان

آب، صابون و به طور کلی حمام رفتن می تواند در افزایش قد کودکان موثر باشد.پزشکان در مطالعه و بررسی بر روی کودکان مناطق محروم آفریقا دریافته اند که شستشو و استحمام با آب و صابون می تواند باعث بلندتر شدن قد آنها شود.گفتنی است عدم رعایت بهداشت فردی و شستشوی مناسب می تواند سبب […]