درمان حرف زدن در خواب، نگران کودکم هستم

حرف زدن کودک در خواب ناشی از فشارهای روانی است. او حرف‌هایی دارد که در طول روز نمی‌تواند بیان کند یا فکر می‌کند اگر بگوید، کسی به آن اهمیت نمی‌دهد یا به دلایل دیگر تصمیم می‌گیرد که سکوت کند و این حرف‌ها واپس زده می‌شود. در ضمیر ناخودآگاه، کودک به دنبال راه فراری می‌گردد تا […]