مضرات رایانه برای کودکان

ایسنا: یک فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان در یزد گفت: والدین نباید علاقه کودک نسبت به رایانه را سرکوب کنند بلکه با جایگزین کردن برنامه‌های مناسب می‌توان جایگاه رایانه را به عنوان یک وسیله مفید کمک آموزشی حفظ کرد. محمدرضا صدر عاملی گفت: بازی‌های رایانه‌ای در کنار برخی جنبه‌های مثبتی که ممکن است داشته […]