تنبیه بدنی کودکان، بلی یا خیر؟

پروفسور «جیناگرین»، کارشناس تحلیل رفتار کودکان، معتقد است مهمترین راه از بین بردن عادات بد کودکان توجه به رفتارهای مثبت و تشویق آنها به خاطر کارها و عادات خوب است. تنبیه کردن کودکان ممکن است موجب ترک رفتار نادرست آنها شود، اما اغلب آثار سوء و ناخواسته‌ای روی کودکان، در حال یا آینده می‌گذارد.کودکی که […]