اضطراب و افسردگی در کودکان، علائم و راهارهای درمانی

وقتی صحبت از یک فرد افسرده به میان می آید معمولا تصور ما یک فرد بالغ است که دچار ناراحتی های روحی شده است ولی واقعیت اینست که کودکان نیز حتی در سنین پایین دچار افسردگی می شوند . کم حرفی ، منزوی شدن ، پرخاشگری و خجالت از جمله نشانه‌های افسردگی‌ در کودکان است […]