آموزش جنسیت به کودکان، نکات باریکتر ازمو

مهدی مسلمی‌فر –روان‌شناس و متخصص آمیزش درمانی؛ جامعه ایرانی از چند منظر دچار اتفاقات غیرمترقبه است. مثلثِ خانواده، کودک و نظام آموزشی نه پیش‌بینی لازم را داشته و نه آمادگی لازم. وی در این‌باره توضیح داد: اگر مادری بخواهد اطلاعاتی درباره مسائل جنسی فرزندش به دست بیاورد فضایی وجود ندارد. این در حالی است که […]

آموزش جنسیت به کودکان، چرا اهمیت دارد؟

 گوهریسنا انزانی، دانشجوی دکترای کودکان استثنایی دانشگاه علوم تحقیقات؛ دنیا بسیار پیچیده است و اکنون خیلی از والدین این پیچیدگی‌ها را بهانه می‌کنند برای توجیه ناآگاهی‌هایشان از چیزهایی که باید به فرزندانشان بیاموزند شاید ما به عنوان والد باید بدانیم رشد و تربیت صحیح فرزندان مهم‌ترین نقش ماست و نقش ما به عنوان والد برای […]