تبلت برای کودکان، مانعی ندارد؟

آمده تا برای دختر کوچکش اسباب بازی بخرد. دخترک مو مشکی که عینک کوچک گردی به صورت دارد، زیر چشمی نگاهی به عروسک های پشت ویترین‌ می اندازد و نیم نگاهی به تبلتی که در دست دارد. انواع عروسک ها از میکیموس گرفته تا سایر شخصیت های کارتونی پشت ویترین خود نمایی می‌کنند اما عروسکی […]