ساخت بزرگ‌ ترین مداد جهان!

بزرگ‌ترین مداد جهان با طولی در حدود ۲۳ متر در نیویورک ساخته شد. سرب این مداد در حدود دو هزار کیلوگرم وزن دارد و ضخامت آن برابر با ۲۵ سانتیمتر است که تنها با مدادتراش‌های برقی تراشیده می‌شود.     بیش از ۴۰ تن از ۲۰ کشور مختلف جهان مدت دو هفته وقت گذاشتند تا […]