دعوای کودکان با یکدیگر، نحوه برخورد والدین

حل اختلافات میان فرزندانبا بزرگ شدن فرزندان با هم، لحظه هایی پیش می آید که شاهد درگیری و اختلاف میان آن ها باشید این کاملا عادی است و حتی در میان خواهر و برادرهایی که روابط دوستانه و خوبی دارند هم دیده می شود. تحقیقات نشان می دهد که درگیری فیزیکی میان خواهر و برادرها […]