برای کودک بد غذا، چه راهکاری وجود دارد؟

بزرگترین دغدغه والدین بدغذایی کودکشان است که مستقیما با رشد فکری و جسمی کودک در ارتباط است. در این مطلب برای شما از ترفندهای جایگزینی خوراکی های خوشمزه به جای ماهی صحبت کرده ایم. آیا به طور کلی می توان جایگزینی برای ماهی در نظر گرفت؟متاسفانه، خیر. ماهی غنی از مواد مغذی همچون اسیدهای چرب […]

تشویق کودک به غذا خوردن، ترفندهای فوق العاده

وقتی کودکان از هر نوع غذایی مصرف نمی‌کنند و فقط به خوردن چند خوراکی خاص تمایل نشان می‌دهند یا در برابر غذاهای جدید واکنش منفی نشان داده و مدام غذاهای همیشگی خود را می‌خواهند و در عین حال از غذاهای ناسالم و هله هوله‌ها استقبال می‌کنند، والدین خود را بسیار نگران می‌کنند و آنها نمی‌دانند […]