برخورد با حرف زشت کودک، راه حل‌های پیشنهادی

مشغول صحبت با خواهرم بود که ناگهان شنیدم کودک چهار ساله‌ام، به‌طور رگباری پسرخاله‌اش را به دشنام بست و فحش‌هایی داد که تا به آن روز، آنها را از زبان کودکم نشنیده بودم و حتی خود من تا به این سن، جرات بیان شان را نداشتم. از شدت دلهره و شرمندگی، مدام از خواهرم معذرت […]

بهترین برخورد با بچه های بددهن، چیست؟

از مشکلات مهم والدین بددهنی و ناسزا گفتن کودکان است. توجه بیش از حد به این رفتارها باعث ترغیب کودک به این اعمال زشت می شود. در این مورد، بیش از حد واکنش نشان ندهید.   به کودک تان به طور جدی بگویید که اصلاً دوست ندارید او چنین کلماتی را که […]