ماسه بازی کودکان، چه فوایدی دارد؟

ماسه بازی به دلیل ایجاد فضای سالم و استاندارد بازی و افزایش مهارت های حرکتی – هیجانی کودکان به عنوان یک بازی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماسه بازی سال هاست در مراکز آموزشی کشورهای پیشرفته دنیا، مورد توجه می باشد.  ماسه بازی فعالیتی طبیعی، لذت بخش، شگفت انگیز و پر رمز و راز است. […]