پرویز فلاحی پور بازیگر، از کودکی تا امروز

پارس مداد، محبوبه ریاستی: پرویز فلاحی پور از آن دست بازیگرانی است که همیشه سعی کرده آهسته و پیوسته قدم بردارد و از جمله کارهای موفق او می توان به شب دهم اشاره کرد. او با سوالات ما این گونه پاسخ داد که در ادامه می خوانید. کودکی برای شما چه معنا و مفهومی دارد؟کودکی […]