درمان بهانه گیری کودک، روش های طلایی

روزنامه خراسان:  کودکان از بدو تولد بی تربیت، گستاخ، زورگو یا خودخواه نیستند. این خصوصیات رفتاری اکتسابی است زیرا کودکان با بروز این حرکات به آن چه که می خواهند می رسند مگر این که به موقع مداخله کرده و به کودک نشان دهید که این رفتارهای عجیب و غریب، فایده ای ندارد و تنها […]