بیماری سپسیس در کودکان، درمان دارد؟

سوال مخاطب پارس مداد: پس از دوره درمان سپسیس یا همان عفونت خونی این بیماری برگشت پذیر است؟ یانه یعنی ممکن است بچه دوباره دچارش بشود؟ پاسخ دکتر اکبر کوشانفر، متخصص اطفال: مادر عزیز اطلاعات شما ناقص است. هیچ اطلاعی راجه به سن فرزند خود نداده اید، از آنجایی که سیستم دفاعی بدن کودکان ضعیف است، […]