نقش خانواده در تربیت کودکان، حواستان را جمع کنید!

درتمامی ادوار تاریخ همه دغدغه والدین تربیت فرزندانی سالم و موفق بوده است. فرزندانی که بتوانند برای خود و خانواده شان افتخار افرین باشند. آینده فرزندان از اولویت‌های پدران و مادران موفق است ، در دنیای امروز زوجین قبل از تصمیم گیری برای والد شدن پیش بینی‌های فراوانی در مورد تربیت و پرورش فرزندانشان در […]