نه گفتن به کودک، هر چی می بینه می خواد!

از دوست و رفیق پیاده روی‌ام، بونی فدرمد (Bonnie Federman)، مادر سه فرزند پرسیدم که چه چیزی درباره کودکان و پول نگرانش می‌کند. او در پاسخ گفت: «لوس شدن، لوس شدن و لوس شدن». گفتم: «حرف دل من را زدی.» من به عنوان مادر دو فرزند دختر با او موافقم. این نگرانی والدین که روز […]