عفونت گوش کودک، ساده ترین راه تشخیص

عفونت گوش کودک دو ساله یکی از مهمترین علل بی تابی های شبانه کودکان است. مادران باید با علائم عفونت گوش کودک دوساله و علائم گوش درد در نوزادان را بدانند تا در مواقع ناآرامی کودکان دستپاچه نشوند. ساده ترین راه برای اینکه تشخیص دهید کودکتان عفونت گوش دارد یا خیر (یا هر بیماری دیگری) […]