ورود فرزند جدید، چگونه کودکم را آماده کنم؟

ایسنا:واکنش کودک خردسال شما در برابر معرفی خواهر یا برادر جدیدش می‌تواند شامل طیفی از احساسات از شادی گرفته تا دلخوری و نفرت باشد. انجمن نمورس در آمریکا چندین راه کار را توصیه می‌کند تا این آشنایی و معرفی راحت‌تر صورت گیرد. این راهکارها عبارتند از: – عکس‌های نوزاد جدید و کودک بزرگتر را با […]