زبان دوم برای کودکان، چه اهمیتی دارد؟

ایسنا: بر اساس مطالعه ای جدید، دو زبانه‌ بودن، مغز را هشیار می‌کند و می تواند پیری مغز را به تاخیر بیاندازد.       مطالعه دکتر «توماس بک» از مرکز «اپیدمولوژی شناختی و پیرشدن شناختی» دانشگاه ادینبورگ و همکارانش نشان می دهد دو زبانه بودن حتی زمانی که در بزرگسالی کسب می شود، ممکن است […]