علل دندان قروچه کودکان

دندان قروچه (Bruxism) یکی از اصطلاحات رایج در دندانپزشکی است که در مواقعی به کار می رود که کودک دندان های خود را به همدیگر می ساید و گاهی به قفل شدن فک نیز می انجامد. دندان قروچه (Bruxism) در سنین زیر ۱۱ سال بروز می کند. از هر ۱۰ نفر کودک، ۲ الی ۳ […]